Liên hệ

– Trang trại Hoàng Gia Phát
– Địa chỉ: Thôn Cẩm An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
– Hotline: 096 114 3136
– Email: royal.biofarm@gmail.com
– Website: www.trangtrailonrung.vn